Uvjeti korištenja

Korištenjem ove internet stranice ŠRAJER d.o.o. smatra se da ste u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. Ako ih ne prihvaćate, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu i odmah ju napustite.

Internet stranicom ŠRAJER d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju istoj domeni.

ŠRAJER d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. 

ŠRAJER d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti ŠRAJER d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne smijete mijenjati) sadržaj s ovih web stranicama, pod uvjetom:

  • da ga koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i
  • da svaka kopija sadržaja koju napravite mora imati obavijest o autorskim pravima ili druge napomene u vezi sa sadržajem

ŠRAJER d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama. Dopušteno je stavljati poveznicu Internet stranice ŠRAJER d.o.o. na druge stranice.

Nemate pravo kopirati ili koristiti software, vlasničke procese ili programe koji se koriste na ovim web stranicama.

Pregledavanjem ovih stranica pristajete ih koristiti u skladu sa važećim zakonima.

Korištenjem i pregledavanjem ovih web stranica suglasni ste s korištenjem vaših osobnih podataka u skladu s našom IZJAVOM O PRIVATNOSTI I ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA. (link)

Iako ŠRAJER d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. 

Ako nije drugačije naznačeno, sadržaj ove web stranice uređuje ŠRAJER d.o.o.

Ove web stranice i njihov sadržaj zaštićeni su zakonom o autorskim pravima. Zadržavamo sva prava koja nisu izričito dana u ovim Uvjetima korištenja.

Zabranjeno je korištenje imena i logotipa ŠRAJER d.o.o.

Ako ovim Uvjetima nije izričito predviđeno, nemate pravo koristiti ime ŠRAJER d.o.o. i logotip. Ime i/ili logotip ne smijete koristiti u priopćenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektornskoj ili nekoj drugoj formi, osim ako nemate pisanu dozvolu ŠRAJER d.o.o.