GDPR

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), ŠRAJER d.o.o. na svojoj web stranici objavljuje slijedeću

IZJAVU O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zadnja izmjena: 23.04.2019.

Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, punim imenom – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka regulira zaštitu osobnih podataka građana EU.  

ŠRAJER d.o.o. dužna je primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka te se pridržavati svih načela i pravila propisanih Uredbom. Postupanje zaposlenika ŠRAJER d.o.o. temelji se na važećim propisima RH.

Uvod

ŠRAJER d.o.o. iz Zagreba je pravna osoba registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ŠRAJER ).

Ovu web stranicu uređuje ŠRAJER (u daljnjem tekstu “mi”, “nas” ili “naš”).

Ove informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka (“Izjava o privatnosti”) objašnjavaju kako štitimo informacije o posjetiteljima prikupljenima putem ove web stranice (u daljnjem tekstu “ova web stranica”)  

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kao posjetitelj niste obvezni podnijeti vaše osobne podatke za korištenje ove web stranice. Bez obzira na to, ova web stranica može prikupljati osobne podatke koje posjetitelji dobrovoljno podnose. Ako je to slučaj (na web-stranici postoji neki sustav ili aplikacija koji se koriste za prikupljanje ili obradu osobnih podataka za razne svrhe, npr. Zapošljavanje) suglasnost s obradom vaših osobnih podataka prikupit će odgovarajući kontrolor osobnih podataka sukladno važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i dobit ćete informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka prije nego što bilo koji osobni podatak bude preuzet ili obrađen.

Posebne kategorije osobnih podataka (osobito osjetljivi osobni podaci) neće se prikupljati i obrađivati putem ove web stranice.

Podaci za prijavu, kolačići i web putokazi

Ova web lokacija prikuplja standardne podatke o zapisima, uključujući vašu IP adresu, vrstu preglednika i jezik, te vrijeme pristupa. Kako bismo osigurali što bolje funkcioniranje web-stranice i omogućili poboljšanu navigaciju, mi ili naši davatelji koristimo kolačiće ili web-putokaze za prikupljanje podataka. Ne prikupljamo niti pohranjujemo pojedinačne kolačiće. Imamo pristup samo ukupnim podacima o kolačićima koje upotrebljavamo u funkcionalne svrhe. Korisnici imaju pravo isključiti kolačiće putem svog internetskog preglednika. To može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web stranice.

Društvene mreže

Ova web stranica može koristiti aplikacije ili usluge društvenih mreža koje vam omogućuju dijeljenje sadržaja s drugim korisnicima (zajedno s aplikacijama za društvene mreže). Bilo koji osobni podatak ili druga informacija koju možete podijeliti putem aplikacija društvenih mreža može biti pročitana, prikupljena ili korištena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopće nemamo kontrolu. Stoga ne možemo biti odgovorni za upotrebu, zlouporabu ili zlouporabu bilo kakvih osobnih podataka ili drugih informacija koje ste podijelili putem društvenih mreža.

Sigurnost informacija

Imamo na raspolaganju komercijalne standarde tehnologije i operativne sigurnosti da zaštitimo sve informacije koje nam posjetitelji osiguravaju putem web-stranice od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Voditelj obrade osobnih podataka

ŠRAJER d.o.o. iz Zagreba, Matije Divkovića 3

OIB 33873525669; MBS 080461896

Zaposlenik za zaštitu osobnih podataka

ŠRAJER d.o.o. imenovao je zaposlenika za zaštitu osobnih podataka koji je uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka te služi kao kontakt za sva pitanja korisnika ove web stranice u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka.

Zaposlenik za zaštitu osobnih podataka u svom djelovanju vrši obradu podataka.

Jakov Šrajer, direktor

ŠRAJER d.o.o. iz Zagreba, Matije Divkovića 3

Tajnost i zaštita privatnosti i osobnih podataka 

Korisnici ove web stranice mogu očekivati da ŠRAJER:

  • štiti osobne podatke korisnika i da će se strogo pridržavati zakona u tom pogledu,
  • neće dati podatke trećoj osobi, osim u slučaju kada je to dopušteno zakonom,
  • će prikupiti samo informacije koje su potrebne za zaprimanje Upita i Prijave za zapošljavanje

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas u roku 72 sata od trenutka saznanja za povredu. Obavijest o povredi osobnih podataka sadržavat će podatke o razmjerima povrede i obuhvaćenim osobnim podacima.

Pravo na informiranost

Korisnik ove web stranice ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke izvršitelja obrade za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka.

Pravo pristupa

Sukladno članku 15. Opće uredbe korisnik web stranice ima pravo zatražiti informaciju obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primatelju ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, roku pohrane i iznošenju u treće zemlje.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o Izjavi o privatnosti, prikupljanju ili obradi podataka molimo da nas kontaktirate putem kontakt obrasca (LINK na kontakt obrazac) ili pisanim putem na adresu:

ŠRAJER d.o.o.

Matije Divkovića 3

10 090 Zagreb

Zaštita privatnosti djece

Poštujemo zaštitu privatnosti djece u interaktivnom online svijetu. Ova web stranica nije namijenjena djeci mlađoj od 12 godina. Naša pravila zabranjuju prikupljanje ili zadržavanje podataka o osobama mlađim od 12 godina.

Promjene u informacijama o obradi osobnih podataka

Povremeno ćemo ažurirati ovu Izjavu o privatnosti, a nakon svake promjene ćemo navesti datum izmjena na vrhu ove stranice, koja će biti valjana od toga datuma. Predlažemo da povremeno pregledate ova pravila o privatnosti kako biste bili informirani o načinu na koji štitimo vaše podatke.